Pronunciation of Terms and Names

CHARACTERS:
 • Celaena Sardothien: Sell-Lay-Nuh / Sar-Doth (like 'cloth')-ee-en
 • Chaol Westfall: Kay-all (like "chaos") / West-fall
 • Dorian Havilliard: Door-ee-en / Have-ill-yard
 • Nehemia Ytger: Neh-heem-ee-yah / Yet-gerre (like "garrison")
 • Kaltain Rompier: Cal (like "calcium)-tane (like "cane") / Rom-pee-ay
 • Arobynn Hamel: Arrow-behn / Heh-mel
 • Elentiya: Elle-len-tee-yah
PLACES:
 • Eyllwe: Eel-way
 • Erilea: Err-rel-yah
 • Terrasen: Terra-sen (like "sent")
 • Adarlan: Ah-dar-len
 • Endovier: En (like the letter "n")-doe (like "dough")-vee-er
 • Orynth: Or-inth
 • Anielle: Annie-elle
 • Melisande: Mell-iss-sand
 • Wendlyn: Wend-lin
TERMS:
 • Wyrd: word
 • Wyrdmarks: word-marks
(Source: Sarah J. Maas' Website)